The Black Sheep DIGITAL

“Schapengedrag” is de term die wij binnen Thinking in Sound geven aan de neiging die mensen kunnen hebben om elkaar te volgen. Dit gedrag is overal terug te vinden in de samenleving, maar men is lang niet altijd bewust hiervan. Met dat als inspiratie ligt de focus binnen dit cultuur-maatschappelijke project op de bewustwording van eigen schaapgedrag.

Continue reading “The Black Sheep DIGITAL”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑