Voor een vak in mijn 2e jaar van de studie Muziek en Technologie ben ik aan de slag gegaan een online systeem te ontwikkelen voor Aslan Muziekcentrum. Doel van het project: een online muzieknotatie app voor in de klas.

Aslan Muziekcentrum wilde een digitale versie van hun ‘kaarten kist’. De kaartenkist is een bak met kaarten van muzieknoten en tekens in de kleuren van de boomwhacker. Deze kaarten kunnen in volgorde worden gelegd, waarmee een melodie wordt gemaakt. Ook kunnen ze boven elkaar worden gelegd om daar akkoorden mee te creëren.

De opdracht was om dit analoge principe om te vormen naar een website. Op de site moeten noten kunnen worden ingevuld. Hierbij moet het systeem automatisch de juiste notatie produceren (maatstrepen, voortekens, ed). De noten moeten vanaf een menu kunnen worden gesleept naar de juiste plek, herschikt kunnen worden, en door middel van een klein menu worden gedupliceerd of verwijderd. Naast een notatie voor melodie moet er ook een notenbalk en bijbehorende editor zijn voor ritmische notatie. Hierbij is een gewenste functionaliteit dat noten ook onder en boven de lijn kunnen staan. Tot slot moeten de gemaakte scores kunnen worden opgeslagen en worden ingeladen voor later gebruik.

De uitkomst is een op Bootstrap gebaseerd websysteem waarin noten worden weergegeven door kaarten. Door middel van VexFlow worden er noten gegenereerd met de juiste notatie.